PUBLICATIES, PRESENTATIES OP CONFERENTIES & MEDIA OPTREDENS

Voor een volledig en actueel overzicht, zie mijn medewerkerspagina van de RUG

 

WETENSCHAPPELIJKE ARTIKELEN

2021

Bruijn, L.M. & Vols, M.
Onderzoek toepassing artikel 13b Opiumwet 
Den Haag: Boom Juridisch 2021.

Bruijn, L.M.
The Alternative War on Drugs: Drug Evictions, Cannabis Regulation and the Legal Consequences of Adapting to the Limitations of Criminal Law in the Field of Drug Control. 
University of Groningen, 2021.

2020

Bruijn, L.M.
Sluiting vanwege voorbereidingshandelingen: verruiming artikel 13b Opiumwet ontleed.
Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 3, 2020.

Bruijn, L.M. & Vols, M.
Upperdogs versus Underdogs: Judicial Review of Administrative Drug-Related Closure Cases in the Netherlands.
Recht der Werkelijkheid, 41(1), 2020, 25-49.

Bruijn, L.M.
De bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit: De War on Drugs vermomd als aanpak ondermijning.
In Ondermijning: preadviezen (Jonge VAR-reeks; Vol. 18), Den Haag: Boom Juridisch, 2020, 81-116.

Bruijn, L.M., Koornsrta, J., Roorda, B., Schilder, A.E., & Brouwer, J.G.
Over vermeende rechtsvinding en selectieve interpretatie.
Ars Aequi, 2, 2020, 161-167.

2019

Bruijn, L.M.
Artikelsgewijs commentaar bij art. 13b Opiumwet.
In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Wolters Kluwer, 6, 2019.

Bruijn, L.M.
Artikelsgewijs commentaar bij art. 13c Opiumwet.
In E. R. Muller, E. T. Brainich, J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Wolters Kluwer, 6, 2019.

Bruijn, L.M., & Brouwer, J.G.
Verruiming Wet Damocles: Op zoek naar de betekenis in het labyrint dat Opiumwet heet.
Nederlands Juristenblad, 14, 2019, 940-945. [PDF]

Bruijn, L.M., & Vols, M.
Eviction as a Tool for Crime Control: Fighting Drug-Related Crime in the Netherlands and the United States
In N.M. Davidson, & G. Tewari (Eds.), Global Perspectives in Urban Law: The Legal Power of Cities, Oxon: Routledge, 2019. [PDF]

2018

Bruijn, L.M.
De ontwikkeling van de Wet Damocles: burgemeesters trekken zwaard in de strijd tegen drugs.
Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 3, 2018, p. 143-162. [LINK]

Bruijn, L. M., Vols, M., & Brouwer, J. G.
Home closure as a weapon in the Dutch war on drugs: Does judicial review function as a safety net?
International Journal of Drug Policy, 51, 2018, 137-147. [PDF] [LINK]

2017

Bruijn, L. M., & Vols, M.
Ondermijning, drugscriminaliteit en vertrouwen in de rechtstaat: Een analyse van de toepassing van de Wet Damocles.
In H. D. Tolsma, & P. de Winter (Eds.), De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving, Governance & Recht, Den Haag: Boom Juridisch, 15, 2017, 189-205. [PDF]

Bruijn, L. M., & Post, C.
Nul op het rekest voor coffeeshops en bordelen? Over de wenselijkheid van een nulbeleid.
In P. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In dienst van het recht : Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer bundel), Den Haag: Boom Juridisch, 2017, 25-40. [PDF]

2015

Vols, M., & Bruijn, L. M.
De strijd van de burgemeester tegen drugscriminaliteit: Een eerste statistische analyse van de toepassing van artikel 13b Opiumwet.
Netherlands Administrative Law Library, oktober, 2015, 1-23. [PDF]

Bruijn, L. M.
Zelfregulering dansevents.
In Juridische uitdagingen van effectieve handhaving: Keuzes en dilemma’s bij de vormgeving van overheidstoezicht, Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde, 12, 2015, 101-116.

ANNOTATIES

2020

Brouwer, J.G., Bruijn, L.M., & Breeuwsma, E. M.
Case Note: ECLI:NL:RVS:2019:2912: AB 2020/272, Aug 28, 2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 27, 2020.

2019

Brouwer, J.G. & Bruijn, L.M.
Case Note: ECLI:NL:RVS:2018:3482: AB 2019/514, Oct 24, 2019
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 44, 2019.

Brouwer, J.G. & Bruijn, L.M.
Case Note: ECLI:NL:RVS:2018:3663: AB 2019/113, Nov 14, 2018
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 11, 2019.

Bruijn, L.M. & Brouwer, J.G.
Case Note: ECLI:NL:RVS:2018:2241: Gst. 2019/15, No. 201708520/1/A3, No.
ECLI:NL:RVS:2018:2241, Jul 04, 2018.
Gemeentestem, 7484, 2019.

2018

Brouwer, J.G. & Bruijn, L.M.
Case note: ECLI:NL:RVS:2018:738: AB 2018/213, No. 201701996/1/A3, No. ECLI:NL:RVS:2018:738, Mar 14, 2018.
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 25, 2018.

2017

Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M.
Case Note: ECLI:NL:RVS:2017:634: AB 2017/330, No. ECLI:NL:RVS:634, Mar 10, 2017.
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 38, 2017

Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M.
Case note: ECLI:NL:RVS:2017:294: AB 2017/214, No. ECLI:NL:RVS:2017:294, Feb 08, 2017.
AB Rechtspraak Bestuursrechtspraak, 26, 2017.

2016

Bruijn, L. M., & Vols, M.
Case note: ECLI:NL:RVS2016:2840: JG 2017/18, No. ECLI:NL:RVS:2016:2840, Oct 26, 2016.
Jurisprudentie voor Gemeenten, 2, 2017.

Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M.
Case note: ECLI:NL:RVS:2016:2314: AB 2016/449, No. ECLI:NL:RVS:2016:2314, Aug 24, 2016.
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 48, 2016.

Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M.
Case note: ECLI:NL:RVS:2016:2401: AB 2016/450, No. ECLI:NL:RVS:2016:2401, Sep 07, 2016.
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 48, 2016.

Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M.
Case note: ECLI:NL:RVS:2016:2456: AB 2016/451, No. ECLI:NL:RVS:2016:2456, Sep 14, 2016.
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 48, 2016.

Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M.
Case Note: ECLI:NL:RVS:2016:2097: AB 2016/370, No. ECLI:NL:RVS:2016:2097, Jul 27, 2016.
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 39, 2016.

Brouwer, J., & Bruijn, L. M.
Case note: ECLI:NL:RVS:2016:1506: AB 2016/274, No. ECLI:NL:RVS:2016:1506, Jun 01, 2016.
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 30, 2016.

Vols, M., & Bruijn, L. M.
Case note: ECLI:NL:RBLIM:2016:1663: JG 2016/49, No. 4486269 CV EXPL 15-9299, No. ECLI:NL:RBLIM:2016:1663, Mar 09, 2016.
Jurisprudentie voor Gemeenten, 7, 2016.

Vols, M., & Bruijn, L. M.
Case note: ECLI:NL:RVS:2016:1506: JG 2016/48, No. 201504369/1/A3, No. ECLI:NL:RVS:2016:1506, Jun 01, 2016.
Jurisprudentie voor Gemeenten, 7, 2016.

Bruijn, L. M., & Vols, M.
Case note: Rechtbank Amsterdam 11 december 2015 AMS 14/7255 Sluiting hennepplantage begunstigingstermijn 13b Opiumwet: JG 2016/29, No. AMS 14/7255.
Jurisprudentie voor Gemeenten, 4, 2016.

Brouwer, J. G., & Bruijn, L. M.
Case note: ECLI:NL:RBNNE:2016:331: AB 2016/207, No. 16/318, No. ECLI:NL:RBNNE:2016:331, Feb 01, 2016.
AB Rechtspraak Bestuursrecht, 24, 2016.

2015

Vols, M., & Bruijn, L. M.
Case note: ECLI:NL:RVS:2015:1447: JG, 15.0045, No. ECLI:NL:RVS:2015:1447, 3 p., May 06, 2015.
Jurisprudentie voor Gemeenten, 4, 2015.

BLOGS

2019

L.M. Bruijn
De noodzakelijkheid van 13b Opiumwet-sluitingen
Omgevingsweb

2016

L.M. Bruijn
Cannabis clubs
Openbare orde.nl

PRESENTATIES OP CONFERENTIES

2018

Do Mayors Use the Right Weapon in the War on Drugs?
Presentatie op het congres Blockchain, Public Trust, Law and Governance, Rijksuniversiteit Groningen, NL

Homes at stake in the War on Drugs
Presentatie op the annual TENLAW conference, University of Malta, ML

Wie trekt aan het langste eind? Over de invloed van hoedanigheid op het succes van partijen in 13b Opiumwet-zaken
Presentatie op het jaarlijkse VSR congres, Rijksuniversiteit Groningen, NL

Understanding administrative drug eviction cases through party capability and statistical analysis of case law
Presentatie op the Annual Conference Socio-Legal Studies Association (SLSA), University of Bristol, UK

The relative strength of parties in drug eviction cases
Presentatie op the Conference on Empirical Legal Studies in Europe, KU Leuven, BE

2017

Judicial review of drug evictions cases
Presentatie op the EU TENLAW Conference: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-Level Europe, Rijksuniversiteit Groningen, NL

Explaining violent behavior against asylum-seekers among border police officers: A Macedonia and Serbia case study
Presentatie op U4 Cluster Conference Social Sciences, Economics and Law: On the Move – Exploring Contemporary Dynamics of Migration, University of Uppsala, SE

Upperdogs versus underdogs: The strength of parties in drug-related closure cases
Poster presentatie op the Annual Conference on Empirical Legal Studies, Cornell Law School, US [PDF]

 2016

Judicial Behavior And The War On Drugs In The Dutch Real Estate Sector: A quantitative analysis of Dutch litigation regarding drug-related closures
Presentatie op the 3rd Annual International and Comparative Urban Law Conference, University of Hong Kong, HK

2015

De burgemeester versus drugscriminaliteit
Presentatie op het jaarcongres voor Public Law and Public Trust: De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving, Rijksuniversiteit Groningen, NL

De bruikbaarheid van zelfregulering bij dansevenementen
Presentatie op het Jaarlijkse Vide congres: ‘Toezicht ontmoet wetenschap’, Erasmus Universiteit Rotterdam, NL

ORGANISATIE

2018

Cannabis expert meeting
Organisatie: L.M. Bruijn
Presentatie: The Dutch Drug Policy
Rijksuniversiteit Groningen, NL

Congres Openbare Orde
Organisatie: L.M Bruijn (RUG), J. Koornstra (RUG), C. Post (RUG), J. Schilder (VU), M. Vols (RUG)
Presentatie: Wet Damocles: handhavingsinstrument of wapen in de ‘War on Drugs’?
Rijksuniversiteit Groningen & Vrije Universiteit, NL

Seminar International Law and Cannabis Policy: Options for Reform
Organisatie: B.C.A. Toebes & L.M. Bruijn
Presentatie: The Alternative War on Drugs
Rijksuniversiteit Groningen, NL

2015

Conference on Validity and Public Trust
Organisatie: L.M. Bruijn & S.L. Schot
Rijksuniversiteit Groningen, NL

MEDIA OPTREDENS

Burgemeesters slaan in het rond met de stok van Damocles: ‘Het leidt tot willekeur
De Gelderlander, 30 november 2019

Burgemeesters ten strijde tegen thuisteelt: Vijf wietplantjes? Woning drie maanden dichtgetimmerd
Dagblad van het Noorden, 3 juni 2019

Huissluitingen door burgemeesters: een effectief middel?
lokaalbestuur.nl, 10 maart 2019

95 gram hennep? Dan moet een gezin met vijf kinderen waarschijnlijk verhuizen
Volkskrant, 16 januari 2019

Almeloos gezin moet huis uit na overtreding Opiumwet
Tubantia, 16 januari 2019

Utrecht sloot afgelopen jaren veel meer woningen vanwege drugs dan daarvoor
Algemeen Dagblad, 7 januari 2019

Crimefighter in vuurlinie van drugscriminaliteit
Elsevier Weekblad, 8 december 2018

Man (72) en zijn vrouw (56) in Kanaleneiland uit huis gezet om drugshandel zoon
Algemeen Dagblad, 30 november 2018

Drugspanden dicht: spierballenvertoning of herstel van de rust?
Friesch Dagblad, 10 november 2018

Crone sluit meer drugspanden: is dat effectief?
Leeuwarder Courant, 5 november 2018

Steeds meer drugspanden gesloten, maar effect nooit onderzocht
Leeuwarder Courant, 5 november 2018

Burgemeesters sluiten vaker woning met drugs
NRC, 25 september 2018

Drie maanden uit huis gezet om 14 gram wiet
NRC, 25 september 2018

‘BURGEMEESTERS ZOEKEN GRENZEN BEVOEGDHEID OP’
Binnenlands Bestuur, 25 september 2018

Onderzoekster: Burgemeesters gooien veel te snel drugspand op slot
De Stentor, 18 juli 2018

Onderzoek: De handel in anonieme misdaadtips
De Groene Amsterdammer, 18 april 2018

Scherp Opiumwet aan
De Universiteitskrant, 9 april 2018

Hennepplantages: hoe burgemeesters hun boekje te buiten gaan bij huisuitzettingen
NPO Radio 1, 8 april 2018

Groningse onderzoekster: ‘Sluiten drugspand niet altijd terecht’
RTV Noord, 8 april 2018

‘Burgemeester in strijd tegen hennepplantages steeds vaker teruggefloten door de rechter’
Omroep Brabant, 8 april 2018

Burgemeesters vaak teruggefloten om sluiting ‘drugswoningen’
NOS, 8 april 2018

Vooral Zuiden zucht onder wet Damocles
HighLife, 1 februari 2018

Gastopinie: Burgemeesters zijn te gretig met sluiten van ‘drugspanden’
BN DeStem, 6 december 2017

Opinie: Burgemeesters zijn te snel met sluiten ‘drugspanden’
Eindhovens Dagblad, 30 november 2017

Gastopinie: De wet Damocles, een dichtgetimmerde wet?
Brabants Dagblad, 22 november 2017

Michelle Bruijn: ‘Burgemeester mag woning sluiten als er drugs wordt aangetroffen of verkocht’
BNR Nieuwsradio, 27 oktober 2017

Limburgs drugshuis gaat steeds sneller op slot
De Limburger, 27 oktober 2017

De harde hand regeert in strijd tegen drugs, maar werkt het wel?
De Limburger, 27 oktober 2017

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien